Meistä

Meille kiinteistön arvoketju tarkoittaa asuntojen kokonaisvaltaista suunnittelua ja toteutusta maanhankinnasta asuntojen ylläpitoon saakka. Käytännönläheinen konseptimme tuottaa asuntoja niin myynti-, vuokra- kuin majoitustarkoitukseen.

Yhteystiedot

AVA House
info@avahouse.fi

P. +358 40 4188 418

 Maanhankinta

Projektimme ovat aluerakennuttamisen kohteita. Tonttimaat valitaan keskeisiltä paikoilta kohderyhmän käyttötarkoitus huomioiden. Maapohja lunastetaan hankkeen alussa tai projekti toteutetaan yhteistyössä maanomistajan kanssa.

 Suunnittelu

Parhaat ratkaisut syntyvät yhdessä tekemällä. Se tarkoittaa suunnittelijan vuorovaikutusta eri sidosryhmien kanssa läpi koko projektin. Näin syntyy tiloja, jotka vastaavat tarpeitaan.
Meille tärkeitä arvoja ovat raikas arkkitehtuuri, alueen eheys ja tilojen toimivuus. Sen vuoksi kohteet suunnitellaan yksilöllisesti tontin ja alueen erityispiirteet huomioiden.
Kokoamme jo luonnosteluvaiheessa kaikki keskeiset suunnittelijat samaan pöytään saavuttaaksemme kustannustehokkuuden ja varmistaaksemme lyhyen toteutusaikataulun.

Rakennuttaminen

Meillä on vahva osaaminen suunnitteluohjauksesta ja ratkaisukeskeisyydestä. Objektiivisena projektitoimistona emme sitoudu toteuttamaan hankkeita vain yhden rakennusliikkeen kanssa, vaan valinta optimoidaan kohteen luonteen, koon ja toteutustavan perusteella. Oleellista on, että hankkeen toteuttaja on valittu riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta kohteen kustannustehokkuus toteutuu. Käyttämämme kumppanit ovat alansa huippua.

Digitalisointi

Kiinteistön jalostaminen raakamaasta valmiiksi asunnoiksi on lukuisten projektiin osallistuvien ihmisten vuorovaikutusta. Hyödynnämme digitaalisia työkaluja kommunikoinnin helpottamiseksi. Annamme myös loppukäyttäjille modernin tavan keskustella projektin eri osapuolten kanssa. Yhteisen digitaalisen alustan avulla kuluttaja ja rakennusliike voivat tehdä muun muassa asunnon kaluste- ja materiaalivalintoja. Saman työkalun avulla asiakkaat voivat seurata oman kohteensa edistymistä läpi koko projektin.

Kiinteistön ylläpito

Aluerakentamisen kohteissa syntyy asuntokokonaisuuksia, joita hallinnoidaan joko asunto-osakeyhtiön tai hallinnanjakosopimuksen muodossa. Meille on oleellista, että asunnot ovat ammattimaisessa hoidossa myös asuntojen luovutuksen jälkeen. Aktivoimme kohteisiimme isännöintipalvelut jo rakennuttamisen aikana, joten he tuntevat kohteen perusteellisesti heti alusta alkaen. Suunnittelun ja rakennuttamisen aikana kerätty kiinteistödata voidaan digitaalisesti jakaa loppuasiakkaalle, esimerkiksi sähköisen huoltokirjan muodossa.

Ota yhteyttä!

info@avahouse.fi
+358 40 4188 418